Arkiv

2016 data

Hästnäringen i siffror
Startsida Skip Navigation LinksStartsida : Hästnäringens ekonomi ↦ Samhällsekonomiska effekter
Välj filtrering:
Sidan summerar den totala konsumtionen av varor och tjänster inom hästnäringens olika verksamheter. Totalsummor med och utan moms redovisas, liksom hur omsättning kan räknas om till uppskattad sysselsättning (helårsarbetskrafter) genom så kallad sysselsättningsintensitet för olika verksamheter. Hur pengar från spel på hästar fördelas ut förklaras särskilt nedan.
select

Rapport – uppskattad sysselsättning per verksamhet (2016) - All Sweden - Population : 9 995 143 Area : 410 278 km² No. of horses : 355 500 Medelfel= 4,9%
  Konsumtionskategori Omsättning, Mkr Moms, Mkr Total, Mkr Sysselsättning sintensitet Uppskattat antal helårssysselsatta
arenor
  Försäljning och restaurang 199,89 49,97 249,86 0,80 199,89
  Spel * 9 191,00 1 440,00 10 631,00 0,00 0,00
  Uthyrning och prispengar * 629,58 23,14 652,72 0,30 195,82
Ridskolor
Inkluderas som en totalsumma under verksamhet i Tränings-och lektionstjänster
Hästnäringen verksamheter
Alternativbehandling och hästmassage585,2146,3731,41,51 097,2
Apoteksvaror (inkl.avmaskning)245,361,3306,60,392,0
Avel och uppfödning1 338,7334,71 673,40,61 004,0
Foder-och ströproduktion2 882,0720,53 602,50,62 233,6
Försäkringstjänster630,20,0630,20,3189,1
Hovslageri1 551,6387,91 939,51,12 055,8
Inackorderingsverksamhet3 774,2943,64 717,80,31 415,3
Kör-och ridtjänster (provision)79,719,999,61,5149,4
Rese-och transporttjänster640,1160,0800,10,2160,0
Sluthantering och slakt61,215,376,50,323,0
Tilläggsfoder och vitaminproduktion148,037,0185,00,355,5
Tränartjänster1 080,2270,11 350,31,52 025,4
Tränings-och lektionstjänster1 600,3400,12 000,41,53 000,6
Varor och utrustning3 291,3822,84 114,10,31 234,2
Veterinär- och vaccinationstjänster1 358,3339,61 697,90,71 188,6

Övrigt
  Media och journalistik * 376,00 40,00 416,00 0,30 124,80
  Speladministration och marknad 1 503,00 0,00 1 503,00 0,20 300,60
  utbildning och forskning * 226,00 44,00 270,00 0,80 216,00
Total
31 391,75
± 1 836
6 256,14
± 459
37 647,89
± 2 295
  16 960,69
± 1 527

Modellen som ligger bakom ”hästnäringen i siffror” skattar hästnäringens verksamheter i tabellen genom att multiplicera genomsnittlig konsumtion/häst med antalet hästar. Därmed blir hästantalet i Sverige samt hur hästantalet fördelar sig över Sveriges regioner avgörande för totalsummorna som visas på sidan. Osäkerheten i skattningen av totalsummorna på Sverige-nivån reflekteras genom redovisning av ett 95%-igt konfidensintervall. Observera att motsvarade gäller för skattningar av hästnäringens storlek på regional nivå.


*

Omsättningen på spel på hästar via ATG var år 2016: 13 277 Mkr. Av dessa gick 9 191 Mkr tillbaka till spelarna i form av vinster. 1 441 miljoner gick till stadskassan i form av skatt. Den del av totala omsättningen som är relevant att inkludera i modellen fördelar sig enligt följande: Utbildning och forskning 50 Mkr, medel till trav-och galopparenorna 537 Mkr, Media och journalistik 216 Mkr, Speladministration och marknad: 1 503 Mkr. Dessa summor är adderade i modellen utan moms då den redan inkluderas i totala spelomsättningen.

Återstående 339 Mkr är del av prismedel som antas användas av hästägare för konsumtion av varor och tjänster, vilka räknas in i modellen under olika delar hästnäringens verksamheter

Select design option:

Option 1

Option 2