Arkiv

2016 data

Hästnäringen i siffror
Startsida Skip Navigation LinksStartsida : Hästnäringens ekonomi ↦ Hästnäringen i relation till BNP
Välj filtrering:
Sidan visar hästnäringen i relation till den svenska bruttonationalprodukten, BNP. I siffrorna medräknas den totala omsättningen inom hästnäringens samtliga verksamheter. När det gäller spel på hästar inkluderas här endast nettot, dvs. de pengar som går tillbaka i form av vinster till spelarna inkluderas inte när hästnäringen sätts i relation till BNP.
select

Rapport – Hästnäringen i relation till BNP - 2016 För hela Sverige
Hästnäringen i relation till BNP 22 200,8 Mkr ± 1 836 Hästnäringens verksamheter i procent av total BNP för hästnäringen  0,50 % ± 0,042 %
   
Varor och tjänster 8 363,1 Mkr ± 784 Hästsport 3 589,7 Mkr ± 265
  
Alternativbehandling och hästmassage585,2 Mkr
Apoteksvaror (inkl.avmaskning)245,3 Mkr
Försäkringstjänster630,2 Mkr
Rese-och transporttjänster640,1 Mkr
Hovslageri1 551,6 Mkr
Varor och utrustning3 291,3 Mkr
Veterinär- och vaccinationstjänster1 358,3 Mkr
Sluthantering och slakt61,2 Mkr
  
Kör-och ridtjänster (provision)79,7 Mkr
Tränartjänster1 080,2 Mkr
Tränings-och lektionstjänster1 600,3 Mkr
Uthyrning och prispengar629,6 Mkr
Försäljning och restaurang199,9 Mkr
Avel och uppfödning 1 338,7 Mkr ± 128 Utbildningsverksamhet 226,0 Mkr
  
Avel och uppfödning1 338,7 Mkr
  
utbildning och forskning226,0 Mkr
Foder och Inackordering 6 804,2 Mkr ± 653 Spel och administration 1 879,0 Mkr
  
Foder-och ströproduktion2 882,0 Mkr
Inackorderingsverksamhet3 774,2 Mkr
Tilläggsfoder och vitaminproduktion148,0 Mkr
  
Media och journalistik376,0 Mkr
Speladministration och marknad1 503,0 Mkr
 

Modellen som ligger bakom ”hästnäringen i siffror” skattar hästnäringens verksamheter i tabellen genom att multiplicera genomsnittlig konsumtion/häst med antalet hästar. Därmed blir hästantalet i Sverige samt hur hästantalet fördelar sig över Sveriges regioner avgörande för totalsummorna som visas på sidan. Osäkerheten i skattningen av totalsummorna på Sverige-nivån reflekteras genom redovisning av ett 95%-igt konfidensintervall. Observera att motsvarade gäller för skattningar av hästnäringens storlek på regional nivå.

 
Select design option:

Option 1

Option 2