Arkiv

2016 data

Hästnäringen i siffror
Startsida Skip Navigation LinksStartsida : Mer information ↦ Fakta

FAKTA

Resultaten som presenteras i denna sammanfattning är skattningar utifrån en modell för hästnäringens samhällsekonomi som har sin utgångspunkt i summering av total konsumtion av hästrelaterade varor och tjänster i Sverige för år 2016.

Projektet Samhällsekonomiska effekter av hästnäringen i Sverige är resultatet av ett samverkansprojekt initierat av Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), LRF Häst, Svensk Travsport, ATG, Högskolan Dalarna och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Ytterligare samarbetspartners i utvecklingsprojektet har även Svenska Ridsportförbundet, län Västra Götaland, Länsstyrelsen Stockholm samt Jordbruksverket varit. Syftet med samverkansprojektet var att ta fram en samhällsekonomisk modell som möjliggör att hästnäringens samhällsekonomiska effekter kan mätas på årsbasis och följas över tid samt utveckling av särskilda verktyg för att kunna analysera och presentera resultat från den samhällsekonomiska modellen på såväl nationell som regional nivå.

Projektet Samhällsekonomiska effekter av hästnäringen i Sverige är finansierat av HNS, Svensk Travsport, LRF Häst, ATG, Västra Götalandsregionen, Svenska Mässan, Högskolan Dalarna samt ett antal offentliga finansiärer som länsstyrelser och regioner.

Select design option:

Option 1

Option 2